Mid Sweden European Office

För att tillgodose kommunens behov av politisk bevakning, information, kontaktvägar och kompetensutveckling ska Härnösand vara en aktiv aktör i regionens Brysselkontor.

Bevakar Jämtlands och Västernorrlands läns intressen

Mid Sweden European Office är en länk mellan regionen och EU-arenan och fungerar som regionens verktyg för bevakning av ett antal prioriterade politikområden.

Bevakning av politikområden

Mid Sweden European Office har ett antal prioriterade politikområden som bestäms av regionen. Inom dessa arbetar kontoret med att påverka beslutsprocessen i EU så att regionens intressen tillvaratas.

Transnationella projekt – programbevakning

Mid Sweden European Office bevakar EU:s finansieringsprogram och de finansieringsmöjligheter som EU erbjuder. Detta för att medverka till att initiera transnationella projekt och stödja projekt som kan utveckla regionen.

Information - kunskapsspridning 

Mid Sweden European Office bidrar till regionens utveckling genom att tillhandahålla information om EU. Detta förmedlas dels genom nyhetsbrev och hemsida men även genom att bland annat organisera kunskapshöjande seminarier i regionen.

Politikerområden

Mid Sweden European Office arbetar med dessa prioriterade områden:

  • Regionalpolitik/sammanhållnings-politik
  • Infrastruktur och transport
  • Forskning och innovation
  • Näringslivsutveckling inkl. turism
  • Energi, miljö och klimat
  • Attraktiv livsmiljö och demografi inkl. hälsa

Besök  Mid Sweden European Office
www.midsweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Illustration: Karta över Sverige med Jämtland och Västernorrland markerade