Internationell policy

Härnösands internationella arbete och internationella policy

Internationell samordnare
Det internationella arbetet Härnösand tar sin utgångspunkt från detta policydokument som beslutades i kommunfullmäktige 2008-09-29 och ansvarig för internationell samordning är Gungerd Johnsson Grip.

GunGerd Johnsson Grip

Internationell-/ EU- samordnare
Gungerd Johnsson Grip
Tel: 34 82 56
gungerd.johnsson.grip@harnosand.se

Policydokument

Här kan du ladda hem den internationella policynPDF (pdf, 906.7 kB)

(2008-09-29) Arbetet med internationella frågor ska bidra till utveckling av kommunen, näringslivet och den offentliga verksamheten i Härnösand. En revidering av Härnösands internationella policy genomförs under 2014-2015.