Vänorter till Härnösand

Vänorter

Härnösand har fyra vänorter:

En vänort innebär en möjlighet för kommunens företrädare och invånare att utbyta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter.

Vänortskommittén
Vänortskommittén har samma förtroendevalda som kommunfullmäktiges presidium, d.v.s. Jasenco Omanovic, Per Sander och Kristoffer Bodin.

Kommitténs främsta arbetsuppgift är att verka för ett aktivt  utbyte/samarbete mellan vänorterna, Fredericia i Danmark, Karleby i Finland, Kristiansund i Norge samt Viljandi i Estland och stimulera till breda kontakter inom såväl kommunala verksamheter som näringsliv och föreningsliv. Kommittén ger också bidrag till föreningar, skolklasser och enskilda som deltar i evenemang i vänorterna.

Film från 2014 års Nordiska dagar i Fredericia