Vänorter till Härnösand

Vänorter

Härnösand har fyra vänorter:

En vänort innebär en möjlighet för kommunens företrädare och invånare att utbyta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter.

Vänortsutbytet sker kontinuerligt mellan representanter för kultur, skola, kyrka, idrott och officiella organ.

Vänortskommittén
Vänortskommittén har samma förtroendevalda som kommunfullmäktiges presidium, d.v.s. Andreas Sjölander, Karin Frejarö och Kristoffer Bodin.

Kommitténs främsta arbetsuppgift är att verka för ett aktivt  utbyte/samarbete mellan vänorterna, Fredericia i Danmark, Karleby i Finland, Kristiansund i Norge samt Viljandi i Estland och stimulera till breda kontakter inom såväl kommunala verksamheter som näringsliv och föreningsliv.

Kommittén arrangerar de Nordiska Dagarna vart 8:e år och ansvarar för kommunens deltagande vartannat år i vänorterna. Kommittén ger också bidrag till föreningar, skolklasser och enskilda som deltar i evenemang i vänorterna.

Film från 2014 års Nordiska dagar i Fredericia