Intern utveckling

Härnösands kommun har bestämt sig för att satsa på utveckling och genomgår ett förnyelsearbete där samtliga verksamheter är engagerade och delaktiga. Det utvecklingsarbetet som genomförs innebär att vi ska förstärka allt det goda som kommunens anställda gör varje dag och att ta itu med de utmaningar som finns för att möta behov och förväntningar för alla som finns och verkar i Härnösands kommun.

Sofia Pettersson, kommundirektör