Bemannings- och rekryteringsenhet samt flexibel arbetstidsmodell

Verksamheternas behov av att säkerställa rätt bemanning över tid ska stödjas genom ett metodstöd/modell för att fastställa grundbemanningsbehovet. Utifrån behovet ska ett schemaläggningsstöd skapa scheman som ger bästa möjliga förutsättningar för återhämtning och hälsa, utifrån den bemanning och de verksamhetsspecifika förutsättningar som finns. Medarbetaren ska få möjlighet att önska sysselsättningsgrad och få möjlighet att få individuella önskemål i schemat tillgodosedda.

Införandet av en kommungemensam bemannings- och rekryteringsenhet ska optimera resursutnyttjandet av tillsvidareanställda medarbetare och vikarier eller möta behov av extraresurser vid korttidsfrånvaro och hög arbetsbelastning. Effektivt hushålla med resurser genom att minska övertidskostnader och överanställningar. En viktig del i uppdraget är att säkerställa kompetensnivån för poolare och korttidsvikarier.

I detta ingår att:

  • Införa ett metodstöd/modell för att fastställa behovet av grundbemanning i samarbete med socialförvaltningens utvecklingsarbete
  • Införa ett IT-stöd för bemanning och schemaläggning
  • Ta fram utredning av önskad sysselsättningsgrad
  • Etablera en kommungemensam bemannings- och rekryteringsenhet under kvartal 1 2015

Kontaktperson:
Ann-Christin Munther, projektledare HR-avdelningen