E-tjänster provkörs inom kort

Riges-projektet har för att kunna skapa e-tjänster inom bygglov utvecklat en komplett e-tjänstplattform, vilken fått namnet Open ePlattform, som nu är på plats. Just nu byggs de åtta planerade e-tjänsterna i den nya plattformen. Parallellt pågår för fullt utvecklingen av projektets kart- (GIS)-plattform vilken också kommer att kopplas till e-tjänsterna.

- Vi går in i en spännande utvecklingsfas, där grunden nu är lagd, säger Thomas Norlin, delprojektledare Riges.

Planen är att de första versionerna av e-tjänsterna publiceras under december på webbplatserna hos de kommuner som är med i Rigesprojektet.

De e-tjänster som byggs just nu inom RIGES är:

E-tjänster för bygglov

  • Anmälan om eldstad
  • Anmälan/Ansökan om rivning
  • Ansökan om strandskyddsdispens
  • Ansökan om förhandsbesked
  • Bygglovsansökan för transformatorstation
  • Bygglovsansökan för uterum
  • Bygglovsansökan för skylt
  • Bygglovsansökan för komplementbyggnad

I slutet av projektet, våren 2014, kommer de kommuninvånare som använder sig av de nya e-tjänsterna att kunna följa sina ärenden och skicka meddelanden via inloggning med e-legitimation på kommunens webbplats ”Mina Sidor”.