Kommunernas detaljplaner i kartan

Projektet kan äntligen stolt presentera vår tjänst för att ta reda på ”Vad får jag göra på min tomt”! Projektet har digitaliserat de fem kommunernas detaljplaner och tillgängliggör informationen i en karttjänst.

Du kan på en enskild plats, med hjälp av ”i-verktyget”, klicka i kartan och få information om vad som gäller på en plats.

Besök bygg- och exploateringskartanlänk till annan webbplats