Vad är Riges?

Riges logotyp

Riges står för:

Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan.

Riges är:

Ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner i Västernorrland: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik.

Projektet innebär utveckling av e-tjänster som gör det möjligt för företag och allmänhet att söka bygglov på nätet, lättare hitta information och att nyttja kommunernas kartverktyg GIS (Geografiska Informationssystem).

Karta över Västernorrland

Riges ska skapa:

  • En gemensam GIS-plattform på webben som möjliggör för de fem kommunerna att gemensamt publicera sitt geografiska data. Projektet kommer också att leverera två e-tjänster, bygglovsansökan och informationstjänst. E-tjänsterna kommer att vara generisk, vilket möjliggör en återanvändning av e-tjänsten för andra typer av ärenden som rör ansökningar och tillståndsprövning. Tanken är också att sökanden själv ska kunna följa sitt ärende för att se var i beslutsprocessen det ligger.
  • Bättre service för organisationer, företag och medborgare. Syftet med projektet är att göra det enklare för organisationer, företag och medborgare att få tillgång till information. Det ska också vara enklare att kommunicera med kommunerna i ärenden som rör främst planerings- och bygglovsfrågor.

Öppen källkod

Riges är skapat med öppen källkod, läs mer om Open ePlatform och Open eMap.
www.oeplatform.orglänk till annan webbplats
www.oemap.orglänk till annan webbplats