E-tjänster inom bygglov

Riges logotyp

För att kunna uppfylla kravställningen på e-tjänster för bygglov upphandlade projektet utveckling av generiska e-tjänster. Arbetet utgick ifrån att all utveckling skulle vara återanvändbar vid framtagande av andra e-tjänster efter Riges-projektets slut. Denna inriktning har idag resulterat i att projektet har utvecklat en komplett e-tjänsteplattform helt i öppen källkod.

Open ePlatform – en öppen e-tjänsteplattform

Den e-tjänsteplattform som projektet utvecklat heter Open ePlatform, det är i Open ePlatform som projektets e-tjänster har konstruerats och publicerats. Och då Open ePlatform är fullt ut en generisk och komplett e-tjänsteplattform kan den i framtiden, så som planerats, användas till e-tjänster inom helt andra verksamhetsområden än bygglov. Dessutom är Open ePlatform tillgänglig som öppen källkod vilket innebär att den är tillgänglig för vem som helst, inte minst andra kommuner.

Samtliga e-tjänster som konstrueras och publiceras via Open ePlatform kommer att fungera i allt från mobiltelefoner, surfplattor till datorer. Detta genom så kallad responsive design.

Mer information om Open ePlatform finns på webbplatsen, www.oeplatform.orglänk till annan webbplats

Funktion i Open ePlatform

Med komplett e-tjänsteplattform menar vi att Open ePlatform kommer att innehålla följande funktioner:

 • E-tjänsteöversikt
  En funktion för att ge en översikt av en kommuns e-tjänster för medborgare och företagare. Så att varje medborgare/företagare kan hitta rätt e-tjänst inom kommunen på en plats.
 • Mina sidor
  En funktion där medborgare och företagare kan följa sina pågående ärenden mot en kommun.
 • E-tjänstebyggaren
  En funktion som kommunen använder för att konstruera dynamiska och smarta e-tjänster direkt i ett helt webbaserat gränssnitt.
 • Ärendehantering
  En funktion där handläggare inom kommunen kan få stöd att hantera ärenden inkomna från en e-tjänst om aktuell verksamhet inte exempelvis har ett befintligt verksamhetssystem att hantera ärenden inom.

Läs mer om hur utvecklingen gick till och en beskrivning av resultatet

Slutrapport Open ePlatform 1.0PDF (pdf, 626.6 kB)