GIS-plattform

Riges logotyp

Förhoppningen är att flera av de kommunala verksamheterna som på ett eller annat sätt använder kartor och geografisk information ska få nytta av den gemensamma tekniska lösning, en GIS-plattform, som projektet nu har levererat. Utvecklingen av GIS-plattformen startade maj 2013 och slutfördes under våren 2014. Externt kommer kommuninvånare och företagare att märka av den nya gemensamma GIS-plattformen genom flera och förbättrade kartfunktioner direkt på kommunernas webbplatser samt integrerat i e-tjänster där kartor används.

GIS-plattformen kan beskrivas i tre huvudleveranser

 • Gemensam kart- och GIS-tjänst
  Kart och GIS-tjänsten som hart levererats möjliggör för kommuninvånare och företagare att själva söka information och göra enklare analyser i kartor direkt på kommunernas webbplatser. Om man till exempel funderar att bygga ska man själv kunna få upp vilka restriktioner det finns på en viss plats. Detta är information som företag och medborgare troligtvis behövt ringa kommuner och länsstyrelser om annars. Unikt för Riges är att projektet har lanserat en detaljplanetjänst där kommunernas detaljplanebestämmelser (enligt SIS TK 501) finnas tillgängliga direkt på kommunernas webbplatser via GIS-plattformen

  Här kan du starta kartan
  karta.e-tjansteportalen.selänk till annan webbplats
 • Kart- och GIS-funktionalitet till e-tjänster
  I de e-tjänster som har tagits fram för bygglov finns kart- och GIS-funktioner integrerade i e-tjänsterna. Kartorna som visas i e-tjänsten är avskalade på information och funktioner för att öka användarvänligheten. Exempel på karta som visas i e-tjänsten är en kartbild över fastigheten och där kan exempelvis garaget man söker bygglov för placeras ut i kartan på fastigheten där man vill bygga.
 • Adminstratörsgränssnitt
  Internt är ett administratörsgränssnitt nödvändigt för att kommunerna själva ska kunna skapa nya karttjänster vid behov. Administratören för karttjänsten kan lägga till nya kartlager, sätta utseende för kartlagren och styra vilka verktyg som ska vara med i karttjänsten.

GIS-plattformen i öppen källkod

GIS-plattformens komponenter är utvecklade i öppen källkod under samlingsnamnet Open eMap. Mer information och länk till den utvecklade koden finns på webbplatsen: www.oemap.orglänk till annan webbplats

Läs om utvecklingsarbetet och närmare beskrivning av GIS-plattformen

Riges slutrapport Open eMap 1.0PDF (pdf, 517 kB)