Sveriges bästa bilförare

Uppdragets syfte är att är att utveckla och implementera konkreta lösningar som kan bidra till att höja trafiksäkerheten vid framförandet av kommunens tjänstefordon, vilket kan bidra minska riskerna för personskador, minska försäkrings- och bränsleomkostnader, samt bidra till en förbättrad miljö. De totala försäkringskostnaderna har mellan 2009-2013 ökat med 490 %. Förutom kostnaderna medför detta en ökad risk för personskador hos våra medarbetare varför arbetet är extra viktigt.

I arbetet ingår bland annat att installera system i kommunens tjänstebilar för ökad trafiksäkerhet, i syfte att förstärka trafiksäkerheten, i detta ingår alkolås och utrustning som varnar och vid behov dämpar fordonens hastighet och underlätta efterlevnaden av gällande trafikbestämmelser. Vidare ingår att öka kunskapen om de riktlinjer och rutiner som gäller vid användning av kommunens tjänstebilar.

Kontaktperson:
Bo Glas, ekonomichef