Utvecklingsprogram för Härnösands kommuns ledningsgrupp

Syftet med programmet har varit att skapa en utvecklande atmosfär där gruppen har samsyn och trygghet och samtidigt kan utveckla de egna ledarförmågorna. Programmet inleddes i slutet av 2013 med en gemensam uppstart och har pågått under 11 månader.

Programmet har omfattat följande block:

  • Samarbete, förhållningssätt och attityd inom ledningsgruppen, effektiva möten och kommunikation.
  • Strategiskt resonemang och leda förändring, skapa samsyn om det gemensamma uppdraget, bidra till förändringskultur, skapa resultat, engagemang och drivkraft inom organisationen.
  • Bygga effektiva team, analys av det egna teamet, bryta mönster
  • Coachande förhållningssätt och feedback, att facilitera och leda min grupp, leda i en politiskt styrd organisation.

Kontaktperson:
Sofia Pettersson, kommundirektör