Utvecklingsprogram för ledare och chefer inom Socialförvaltning

Syftet programmen inom Härnösands kommuns socialförvaltning har varit att skapa en utvecklad tillit och trygghet inom respektive ledningsgrupp samt stärka ledarskap med ökad självinsikt, samt förmågan att bedöma och förhålla sig till kollegors och medarbetares beteenden, men också förmågan att skapa respektfulla relationer som bidrar till kvalitet och effektivitet i arbetet.

Ledningsutvecklingsprogram är integrerad med pågående verksamhetsutveckling och omfattar

  • Socialförvaltningens ledningsgrupp
  • Hemtjänst, ledningsgrupp med 7 chefer och 11 gruppledare
  • Särskilt boende, ledningsgrupp med 8 chefer       
  • Individuellt ledarstöd och coaching i förändring

Programmen har pågått mellan 6-8 månader och är uppdelad i nedanstående block.
- Stärka förmågan att leda genom kommunikation och lägga plattformen för en tillitsfull och respektfull ledningsgrupp präglad av tydlighet och effektivitet.

- Coachande förhållningssätt och faciliterande ledarskap

- Stärka det synliga ledarskapet för att ge och få feedback samt följa upp verksamheten. Återkoppling av profil enskilt och i grupp, hantera och träna feedback och förändrings- och förbättringskunskap.

- Strategisk och operativ nivå hantera motstånd i förändring samt ryktesspridning. Träna situationer att leda förändring. Markkontakt med pågående utvecklingsarbete.

- Utveckla förmågan att hantera situationer i pågående förändring utifrån analys av situation, sätta tillstånd, skapa aktivitet och beteende och uppföljning och utvärdering.

Kontaktperson:
Agneta Nordström, förvaltningschef Socialförvaltningen