Härnösand 2025

Illustration: Härnösand 2025

Framtidsbilder för Härnösands kommun

- universitet, stifts- och residensstaden vid Höga Kusten

Arbetet med att ta fram framtidsbilder för Härnösand 2025 har bedrivits som en del av det pågående arbetet med en ny översiktsplan.
 
Arbetsprocessen har bedrivits av referensgruppen för ÖP+. I referensgruppen ingår representanter för samtliga politiska partier i Kommunfullmäktige. Arbetet i referensgruppen har tagit sin utgångspunkt i den medborgardialog som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen.
 
Framtidsbilderna ska samla många krafter och bidra till att skapa stadga åt beslut som leder denna riktning. Om tillräckligt många har en gemensam målbild kommer utvecklingen med stor kraft att vridas åt det håll vi önskar. 
 
I referensgruppens arbete ett antal mål/framtidsbilder om Härnösand som den goda staden, den goda livsmiljön och det nära samhället, utkristalliserat sig. Härnösand 2025 visar en önskad framtidsbild för hur kommunen skulle kunna utvecklas fram till år 2025.

Läs Härnösand 2025PDF (pdf, 98.4 kB)