Tidigare översiktsplan

Illustration: Översiktsplan 1992 - 2010

Här kan du ta del av Härnösands tidigare översiktsplan!

Så här beskrevs den på kommunens hemsida

Översiktlig belysning av nuläget, framtiden och långsiktiga förutsättningar för kommunens bebyggelse och trafikplanering.

Kommunikationsanalysen ska utgöra underlag för det fortsatta översiktsplanearbetet.

Läs översiktsplanen från 1992PDF (pdf, 6.9 MB)