Tillväxtstrategi

  • Goda framtidsutsikter för Härnösand

    Härnösand ligger på plats 20 av 290 kommuner enligt Bisnodes kommunranking.
  • Härnösand

    Företagsetableringar, utveckling och framtidstro.

Tillväxtstrategi Härnösand - Företagsamma staden med den personliga livsmiljön

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 att anta Tillväxtstrategi för Härnösands kommun.

Tillväxtstrategin ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med tillväxt i Härnösands kommun. Strategin kompletterar kommunens fastställda vision och mål och kommer att vara ett av kommunens viktigaste styrdokument.

Strategins genomförande sker bland annat genom antagna och planerade handlingsplaner inom olika områden.

Här kan du läsa en kortfattad version av tillväxtstrateginPDF (pdf, 1.1 MB)

Här hittar du det fullständiga tillväxtstrategidokumentet

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Uno Jonsson
Tillväxtchef
E-post: uno.jonsson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 52

Anneli Kuusisto
Utvecklare/strateg
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
Telefon: 061-34 84 38