Inkomna synpunkter och förslag

""

Här kan du läsa några av de synpunkter och förslag som kommit in till de fem nätverken i Framtid Härnösand.

Nätverken är:

  • Boendestaden
  • Företagsstaden
  • Hållbara staden
  • Kunskapsstaden
  • Särskilda etableringar