Boendestaden

""

Inkomna synpunkter och förslag till Boendestaden

Utveckla boendet och håll boendedialoger

Utveckla boendet i staden genom att bygga attraktiva, moderna och hållbara hus, till exempel radhus eller parhus, i gröna områden. Både som hyresrätter och bostadsrätter.

Håll boendedialoger i utvecklingsbara bostadsområden genom att till exempel under en dag finnas på plats för att ta in synpunkter och åsikter ansikte mot ansikte med de boende för hur kommunen kan utveckla just deras område. Detta kan göras i samverkan med företag, räddningstjänst etc för tryggare, välkomnande och bekvämare områden.

Multihall för mindre idrotter

Bygg en multihall för idrotter som inte är så stora och som inte syns i media så mycket. Skateboard, skytte, kampsport, fäktning. boule, gymnastik med flera. De flesta kommunerna har hallar för idrotter som samlar stora skaror av utövare. Härnösand måste locka länsbor att tävla och besöka Härnösand på helger och locka hit folk med intressen för de små idrotterna att stanna, kanske flytta hit.

Åtgärda Storgatan över Mellanholmen

Storgatan över Mellanholmen bör åtgärdas snarast. Det är stadens stora infartsled från söder men är pinsamt trång. Föreslår att man breddar gatan något på Teater- och Technichus-sidan så att gatan gör en flackare båge mellan brofästena. Tyvärr försvinner nog en del av den vackra raden med träd vid Teatern, men vinsten för trafiken överväger.

Året runt-camping vid Sälsten

Hej.

Hjälp dom som driver campingen inne i stan, Sälsten så att den blir en året runt camping. Det finns säkert många som vill ha sin husvagn nära havet året runt. Dom kan åka skidor i Vårdkasbacken eller åka till Viksjö för att åka skidor.

Strandpromenad till Sälsten

Utnyttja läget vid vattnet! Gör en vacker strandpromenad från stan ut mot Sälsten.

Den småbarnsvänliga staden

Jag föreslår att Härnösand ska profilera sig som en stad som den småbarnsvänliga staden. Satsa på de nya familjerna/ensamstående småbarnsföräldern. Gör det lätt att köpa bostad och tomter. Marknadsför detta som en konkurrenskraft gentemot Timrå och Sundsvall. Gör staden småbarnsvänlig, blomrik, promenadvänlig och lättillgänglig. Erbjud pappor/ mammor att kunna arbeta med andras småbarn enligt så kallade Uppsalamodellen: du kan vara privat dagmamma/ dagpappa åt dina egna barn samtidigt som du erbjuder möjlighet för andra föräldrar att ha sina barn hos dig. Du får betalt för både egna och andras barn. Skapa ett färdigt koncept för inflyttande småbarnsföräldrar: Småbarnsföräldralotsen eller dylikt. Erbjuda sig att komma hem och berätta vad som finns att erbjuda för barnfamiljer/ ensamstående föräldrar och deras barn.

Staden för alla

Jag tycker att man borde tänka mer på dem funktionshindrade och funktionalitet och tillgänglighet i allt från gator till butiker varför inte profilera Härnösand som staden för alla!

Mer turistvänlig stad

Bli en mer turistvänlig stad. Ordna så att husbil, husvagnsägare kan ansluta el vid parkeringen utanför Alrik Hedlund.