Företagsstaden

""

Inkomna synpunkter och förslag till Företagsstaden

Underlätta att starta företag

Underlätta och skapa ett samlat helhetsgrepp i form av stöd till att starta företag. Idag är det för många instanser, regler och behov etc att känna till och startsträckan blir för lång och krånglig, vilket skapar en hög tröskel att våga.
Skapa nätverk och uppmuntra mentorskap från erfarna företagare till "nybörjare".

Bygg en rondell på Saltvikshöjden

Underlätta för företagen och bygg en rondell uppe på Saltvikshöjden. Säkert skulle fler företag då vara intresserad av att etablera sig där. Idag förlorar de företagare som redan finns där kunder när man passerar på fel sida mitträcket.
Gör staden företagarvänlig.

Längre öppettider i näringslivet

Hej. Arbetar heltid i Sundsvall men bor i Härnösand. Pendlar med buss vilket innebär att när jag kommer hem på vardagarna (efter kl 18.00) är alla affärer och serviceinrättningar stängda utom mataffärer.
Om vi ska satsa på Härnösand som pendlarstad så är mitt förslag att det lokala näringslivet bidrar till detta med att ha öppettider åtminstone någon gång i veckan efter kl 18.00.
Vissa specialaffärer har stängt på lördagar! Tokigt!

Uppmuntra till ett sabbatsår

Det finns många tankar, idéer och kreativitet hos "vanligt folk". Uppmuntra och ge möjlighet för anställda, på alla arbetsplatser, att ta ett sabbatsår eller arbeta deltid för att starta företag/förverkliga idéer.
Vi vill ha företag som har ett engagemang för en bättre framtid för fler än ägaren!

Skyltning till butiker och företag

En sak som jag tycker är märklig med Härnösand beträffande uttrycket "Företagsstaden" . När turisten - vem som helst - kommer till Härnösand och har köpbehov så tycker jag att det vore ett bra sätt om våra företagare i innerstaden fick sätta upp en gemensam skyltning där samtliga företag finns tydligt angivna på någon av mot torget synlig fasad. Det underlättar för turister att hitta det man söker efter och ger samtidigt våra fantastiska företagare en möjlighet till fortsatt utkomst av sin näring.
Idag är det svårt att hitta var de olika företagen finns. Träffar naturligtvis besökande då och då som efterfrågar t.ex. Lindex. City Experten, Öbacka Bok etc. etc. Om en tydlig skyltning - liknande Birstas skyltningar - fanns uppsatta, samlat på en mot torget synlig fasad skulle betydligt fler kunder strömma till våra företagare.
Det är också ett rättvisefråga och ingår indirekt också i den Likabehandlingsprincip som vi alla talar om titt som tätt.

Nu har jag hört att kommunen sätter stopp för en sådant tydliggörande av företagens etableringsadress vilket förvånar en kommuninvånare som jag själv med tanke på att vi samtidigt ska kalla oss för "Företagsstaden"???!

Profilering mot startups inom IT

Hej, jag tycker Härnösand ska profilera sig mot startups inom IT.
En kort definition av startup av Eric Ries: "A startup is a human institution designed to deliver a new product or service under conditions of extreme uncertainty"
Jag var nyligen i Berlin för att studera startup-scenen där eftersom Berlin är en av Europas hetaste städer. Ett återkommande ämne på resan var att Sverige inte har någon startup-kultur. Det närmsta man kommer är Stockholm men det fungerar tydligen inte så bra. I alla fall så finns det några krav/förutsättningar för en god startup-scen.
Härnösand uppfyller inte i närheten av alla än men kanske kan göra i framtiden om man jobbar för det.

Förutsättningarna är:
1. God infrastruktur.
2. Goda förutsättningar för nätverkande (networking).
3. Kapital.
4. Entreprenörer.

Förklaring
1. God infrastruktur i form av stabilt och billigt internet samt billiga lokaler med extremt korta kontrakt är viktigt. En startup kan uppstå, växa till 20 personer och fall på bara några månader. Det är därför viktigt att man kan erbjuda kontorslokaler med låg hyra och kontrakt som sträcker sig en månad i taget, just eftersom osäkerheten är så stor.

2. Goda förutsättningar för nätverkande är något som alla entreprenörer söker efter. I alla framstående startup städer så finns det varje dag olika events där man kan träffa andra personer i samma situation, man kan utbyta tjänster och kontakter och på så sätt komma på ny idéer och företag. Typiska bra events är startup-frukostar, - luncher och -kvällsevent. Det måste även vara en avslappnad stämning och inte nåt styrelsemöteaktigt vid dessa träffar, det går alltså ut på att umgås, nätverka och utbyta idéer. En annan bra idé för både punkt 1 och 2 är att skapa coworking spaces, platser där man kan gå och sätta sig och arbeta. Biblioteket är ett bra ställe för det, man ska alltså i princip kunna hyra ett skrivbord veckovis eller månadsvis och sitta bland andra entreprenörer och jobba. Jag kan ge mer info om coworking om det låter intressant.

3. Kapital är det som talar minst för den svenska startup-marknaden. Det finns för lite riskkapital i eller venture capital i Sverige och det är därför Sverige inte hinner med i utvecklingen här. Jag är ganska säker på att du redan vet var riskkapital innebär så jag förklarar inte närmare. Det kan vara svårt att hitta riskkapitalister i Härnösand, jag vet tyvärr ingen som är beredd att förlora pengar. Alternativet skulle vara att ge någon form av startup-stöd så att entreprenören har någon form av trygghet. Det bästa skulle vara att ha någon eller några riskkapitalister i stan då det automatiskt lockar till sig startups.

4. Entreprenörer är det viktigaste av allt, det måste så klart finnas personer som är villiga att satsa och att misslyckas kanske ett tiotal gånger, men inte ger upp. Det måste även finnas många så att ett nätverkandet ger något utbyte. Det finns nog redan bra folk i Härnösand men det måste in fler. Lyft gärna fram de innovativa företagen som finns i Härnösand främst inom miljö- och energisektorn.

Detta var de fyra huvuddragen för att skapa en attraktiv startup-scen. Berlin, London och San Francisco uppfyller alla kraven och kanske behövs det en mycket större stad för att lyckas men jag tycker ändå att det är värt att lägga fram som idé nu när Härnösand behöver idéer. Härnösand har ju trots allt billiga lokaler, stabilt Internet och nu finns det även en framtidsvision. Härnösand är helt klart på väg i rätt riktning och jag hoppas min idé kan bidra.

Jag studerar själv IT i Uppsala och har som mål att etablera ett företag i Härnösand om 5-6 år och hoppas att det då är lite mer attraktivt för personer inom IT-utveckling. Jag diskuterar gärna mer om startup-scenen och delar länkar och information om det är intressant.

Bonussystem och presentkort

Få fler att gynna stadens egna butiker genom ett bonussystem, t ex presentkort vid en viss uppnådd summa.

Eko - kommun nr 1

Gör Härnösand till Eko-kommunen nr. 1 i Sverige. Underlätta och locka ekoföretag till kommunen. Framtiden är hållbar konsumtion och det kräver omställning på flera fronter. Den omställningen kommer att generera nya arbeten. Där ska Härnösand ligga i fronten.

Utveckla Smitingen

Jag föreslår att Härnösand satsar på Smitingen för att locka turister. Platsen är unik och är tämligen okänd för besökare. Det skulle kunna finnas en vattenrutschbana. Man skulle kunna hyra ut småbåtar eller vattenleksaker som trampbåtar etc. Vattenskidor! Även naturen runt Smitingen är intressant för besökaren. Gör reklam för allt detta underbara! Finns guidade visningar? Annars erbjud detta. Vi får inte gömma platsen. Camping?

Tobaksmonopolet

Jag skulle gärna vilja se att det händer nåt med tobaks. Det är ett fantastiskt komplex med många möjligheter. Laga hotell där istället för att bygga ett helt nytt. Det är plats till stora konferenssalar och många rum. Restaurang, spa, kiosk/minilivs och en pub kanske? Med en kaj nedanför med plats för flera båt turister så är sommaren säkrad. Kanske anordna en båtfestival? Laga Strandpromenaden vidare ut mot Sälsten o.s.v. Härnösand har så mycket potential att blir en helt fantastisk sommarpärla för Höga Kusten- och båt intresserade.

Ta fram lediga industritomter

Så vitt jag förstått finns det inga färdiga industritomter för företag och industrier som vill etablera verksamhet i Härnösand.
Det bör prioriteras.
Här finns gott om mark utanför tätorten som kan användas till detta. Varför inte erbjuda billig el till företagen i Härnösand? Det skulle ge Härnösand en fördel gentemot andra orter, inte minst för tillverkningsindustri som ofta kräver stora mängder elektricitet.