Kunskapsstaden

""

Inkomna synpunkter och förslag till Kunskapsstaden

Hantverksutbildning för cykelmekaniker

Cykeln börjar bli en viktig del av medborgarnas transporter både i fritiden och för att ta sig till sin arbetsplats. Om Härnösand ska bli en cykelvänlig stad och kommun tycker jag att man ska starta en hantverksutbildning för cykelmekaniker.
Idag finns det ingen utbildning för att lära sig yrket i Sverige. Cyklarna blir mer komplicerade att underhålla för den enskilde ägaren.
Varför inte skapa jobb och utbildning i en växande bransch.

Pensionärsuniversitetet och HPU

Härnösands Pensionärsuniversitet har 560 medlemmar. Det vore rimligt att involvera HPU i arbetet för framtida Härnösand.
HPU representera mycket stor yrkes och studieerfarenhet.

Samarbete med andra universitet

Kolla på samarbete med andra universitet, typ som campus Gotland har gjort. http://www.uu.se/utbildning/pluggapauppsalauniversitet/campusgotland/

Ekoutbildning

Låt Härnösands folkhögskola anordna en Ekoutbildning i Hållbar utveckling.

Pastors- och diakoniutbildning

Jag föreslår att kommunen bjuder in ett eller flera kristna samfund, enskilt eller tillsammans, att förlägga en pastors- o/e diakonutbildning i Härnösand. Pingstkyrkan erbjöd under en kortare tid (just nu vilande) en utbildning på folkhögskolenivå för församlingsverksamhet, vilket välkomnades av Pingstförsamlingar i södra Norrland. Behovet finns, Härnösand ligger ju mitt i Sverige, och är en kyrklig stad, och därför rätt plats för en sådan utbildning. Detta kan locka elever och lärare från primärt Norrland men även från resten av landet.

Utveckla folkhögskolan

Jag föreslår att kommunen ska låta folkhögskolan utveckla sin behörighet genom att kunna erbjuda fler utbildningar inom kulturområdet estetisk konstnärlig utbildning. Härnösand har kapacitet att bli ett välrenommerat kulturcentrum.