Särskilda etableringar

""

Inkomna synpunkter och förslag till Särskilda etableringar

Planera för en serverhall

Planera för en serverhall och förvaring av digitala arkiv i Hemabs bergrum i Härnösands hamn. Idag står det gamla bergrummet tomt kanske kan bli en säker plats för förvaring och kylning av digitala medier.

Besöksnäring och helgturism

Framtiden för Härnösand och Kramfors ligger i besöksnäring och helgturism. Bygga en fullstor multihall för flera idrotter i Utansjö. Sedan fabriken lades ner i Utansjö så saknas det en nytändning för samhället och byn Utansjö. En multisportanläggning ska locka idrottsutövare från närbelägna kommuner att tävla, bo och träna, förlägga träningsläger i samhället. Utansjö är geografiskt nära till flera kommuner som också saknar tider och funktionella hallar för sin idrott. Idag saknas inomhushallar för för flera idrotter i länet. Exempel på detta är friidrotten som tidigare fanns i Nordichallen Sundsvall. Skyttesporten som hade en hall i Tingsta, Njurunda som också har försvunnit. Utansjö har många invandrare placerats i väntan på uppehållstillstånd. En anläggning skulle med säkerhet locka personer att stanna kvar och kanske starta servicenäringar i samhället. Ett samarbete med Kramfors kommun kanske kan var en god idé. Många som tidigare jobbade på fabriken bodde också i Kramfors kommun och blev lika drabbade som Härnösand

Mer attraktivt för företagsetableringar

Jag kanske inte vet så mycket hur ni arbeta för att få fler etableringar men jag är ganska säker vad det är för misstag som gjorts i Härnösand och även i hela Västernorrland som ligger bakom den negativa befolkningstrenden.

Misstaget kan vara att man litade för mycket på att staten tar itu med problemen först efter nedläggning av industri och sen att Mittuniversitet kom. Faktum är att den negativa trenden i Härnösand började ungefär samtidigt som Mittuniversitetet kom och när dom beslöt att lämna Härnösand så började ni agera själva och fick kort därefter positivt flyttningsnetto.

Var inte för ledsna över Mittuniversitetets beslut utan lär av det misstag som gjordes på 90-talet.

Kanske företag skulle kunna intressera sej om Tobaksmonopolet rustades upp och blev attraktivt för företagsetablering.

Eller så gör ni Fröland/Järsta trakten attraktiv för industrier och annat.

Ett annat förslag är att flytta hamnen till Saltvik så får företag som använder havet mycket bre ut sej och samtidigt frigörs yta för bostäder och i bästa fall, utökad stadskärna.

Båtskrot

Det finns två båtskrotar i Sverige. Behovet är mycket större, så det finns plats för fler aktörer på marknaden. Ta till vara det som går att använda och ordna avveckling av övrigt.(modell bilskrot)

Universitet, skeppsvarv och hundskola

Starta ett kommunalt universitet. Kontakta Oslo universitet för att få hjälp med lärare för att på sikt bygga upp egen kompetens.
Återuppta skeppsvarv med bygge segeldrivna atlantfartyg.
Kontakta Sollefteå och bygg upp ny hundskola för utbildning knarkhundar, eftersökshundar, cancerspårande hundar.
Var inte så kaxiga som när ni en gång i tiden sade nej till industrier därför att ni var så fin stad.

Hitta det som Härnösand är ensamt om

Natur, sin historia, småskalighet och hantverk.

Finns det båttraditioner kvar? Det var en gång Sveriges 4-5 största hamnstad.
Gör ett varv som bytescentrum för båtar?
Många 40--talisterna vill byta till mindre båtar.
Rusta och fräscha upp äldre båtar för försäljning, byte och sälj båtar. Bli bäst på det i Sverige.

Hospic verksamhet i gamla sjukhuset.

Träffas personligen i ett kreativt gäng och "spåna" idéer brukar vara bra.