Samarbetsavtal SLU

Härnösands kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har ett samarbetsavtal som pågår 2016-2018. Samarbetet sker i form av ett sammanhållet forsknings- och utvecklingsprogram kallat Swedish Surplus Energy Collaboration, SSEC.

Att Härnösand ingår i nätverket är ett medvetet strategiskt val. Det är ett direkt resultat från framtidsarbetet efter Mittuniversitets besked 2013 att flytta campus från Härnösand under år 2016.

Härnösand har valt att vara aktiva och arbeta för en bättre morgondag för nuvarande och kommande generationer där vi hushållar med naturresurser och minskar miljöpåverkan på lokal och global nivå.

Nätverket ger även företag från vår kommun möjlighet att synas i nationella sammanhang, ta del av betydelsefull kunskap och ingå i spännande projekt.

Här hittar du information om arbetet inom SSEC och de som ingår i nätverket.länk till annan webbplats

Kontaktperson för samarbetsavtalet

anneli.kuusisto@harnosand.se