Samverkansavtal Mittuniversitetet

Härnösands kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som går ut på att driva gemensamma projekt som stärker båda parter och som stödjer Härnösands utveckling.

Gemensamt utvecklar parterna sin attraktionskraft, vilket ger ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.

Avtalet är fyraårigt och gäller till 2020. Avtalet har en total budget på 14 miljoner kronor, där parterna står för hälften var.

Här hittar du avtalet och information om de förstudier och projekt som pågårlänk till annan webbplats

Kontaktperson för samverkansavtalet

anneli.kuusisto@harnosand.se