Borgerlig vigsel och begravning

Kommunen erbjuder borgerlig vigsel och registrerat partnerskap. Dessutom borgerlig begravning, begravningsförrättare samt begravningsombud.

Brudpar
Rådhuset