Borgerlig begravning

Dödsfall och begravning
Vänligen kontakta valfri begravningsbyrå. Se Gula sidorna i telefonkatalogen eller besök deras hemsida: www.gulasidorna.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borgerlig begravning
Borgerlig begravning är ett alternativ till en religiös begravning. Det finns inga speciella krav på hur en sådan begravningsakt ska utformas.

De anhöriga kan därför fritt välja lokal, begravningsförrättare, musik och sång. Frågor kring den borgerliga begravningen besvaras av begravningsbyråerna.
Ni kan också kontakta Sara Dahlberg Eriksson, som är tillförordnade officianter / begravningsförrättare i Härnösands kommun.

Sara Dahlberg Eriksson:  Tel: 0611 - 233 55 eller 070 - 537 96 64
E-post: sara@ork-ide.com 

alternativt Härnösands kommun:  Tel: 0611 - 34 80 00.

Om begravningsakten
Borgerliga begravningar har blivit allt vanligare. Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå inte önskar begravning i Svenska Kyrkans ordning.

Nu gällande lag säger att den avlidnes önskan gällande jordfästning och gravsättning ska iakttas av dem som ombesörjer begravningen "såvitt det är möjligt". Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd". 

Begravning med officiant
Officiant eller begravningsförrättare kallas den som åtar sig att leda en begravning och/eller minnesstund. Officianten kan antingen vara den av kommunen utsedda officianten eller annan person.

Begravningsbyråerna diskuterar alltid med de anhöriga vilken form man önskar. Den som lämnat Svenska Kyrkan erbjuds regelmässigt en borgerlig begravning. Officianten diskuterar med de anhöriga, hur man önskar utforma avskedet med musik, sång, egen medverkan, dikter och texter. Det finns stora möjligheter att påverka programmet.

Bouppteckning Vid bouppteckning ska en jurist klara ut allt som rör arv och testamente. Vänligen se Gula Sidorna för advokater eller jurister, eller besök deras hemsida: www.gulasidorna.eniro.selänk till annan webbplats

För kyrklig begravning
Vänligen kontakta begravningsbyrån eller den församling där du/ni vill att begravningen ska äga rum.

Adress samt kontaktuppgifter till våra två pastorat:

Härnösands domkyrkoförsamling
Franzéngatan 18
871 22 Härnösand
Tel: 0611 - 245 00
Hemsida: Härnösands domkyrkoförsamlinglänk till annan webbplats

Härnösands Landsförsamlingars pastorat
Byåker 240
871 93 Härnösand
Tel växel: 0611-55 94 00
Hemsida: Härnösands Landsförsamlingars pastoratlänk till annan webbplats

Se även Svenska kyrkans informationssida om begravningar: http://www.svenskakyrkan.se/begravninglänk till annan webbplats