Dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning ska göras efter den avlidne.
Om den avlidne efterlämnar tillgångar som endast täcker begravningskostnaderna kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skatteverket för registrering. 

För ytterligare information gällande dödsboanmälan

kontakta Socialförvaltningens ekonomi- och vuxenenhet
Socialsekreterare Susanne Eriksson (dag 1-15)
Telefon: 0611-34 87 98
Socialsekreterare Elin Hansson Lööw (dag 16-31)
Telefon: 0611-34 83 11

Läs mer om dödsboanmälan