Vision och mål

Vision 2019


Härnösand – bygger en hållbar framtid

Härnösand är en levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar.
En kommun i positiv utveckling som tar ledarskap för framtiden. En plats med centralortens attraktion, landsbygdens rikedom och med uppkoppling mot omvärlden. Härnösand erbjuder hög livskvalitet för alla invånare och gäster. Vårt gemensamma mål är ett solidariskt samhälle med ekologisk omställning som grund.

Kommunens övergripande mål 2016 – 2019

För perioden 2016-2019 föreslår kommunstyrelsen att ett nytt målprogram ska antas. Modellen för mål- och resultatstyrning innehåller en tydlig målkedja och resultatuppdrag med tillhörande styrtal.

  • Attraktivt boende i unik livsmiljö
  • Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad
  • Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
  • Kunskapsstaden där alla kan växa
  • Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet
  • God service med gott bemötande
  • Framtidens arbetsgivare
  • Välskött och stabil ekonomi
kollage med bilder från Härnösand