Härnösands konsthall

Konsthallens fasad sedd från söder.

Härnösands konsthall är ett fönster mot det som händer på dagens konstscen både lokalt och nationellt. Fri entré!

Måndag 14 juni: kl. 10:00 - 15:00.
Ordinarie öppettider: Tisdag - lördag kl. 11:00 - 15:00.
Sommaröppettider 28 juni - 21 augusti: Måndag-lördag kl. 10:00 - 16:00.

Emille de Blanche

Emille de Blanche
"Passager"

Utställningen pågår 9 juni - 21 augusti 2021 och arrangeras av Härnösands Konsthall.


Målning av konstnären Olof Ahlström

Verk av Emille de Blanche

Mer om utställningen

Emille de Blanche´s abstrakta skulpturer undersöker teman om plats och minne och individens relation till sin omgivning.

I utställningen Passager arbetar hon utifrån samhällets icke-platser med fokus på de strukturer som formar miljön men som ofta passerar obemärkt. Genom sina skulpturer analyserar de Blanche stadsrummets materialitet och de olika uttryck som tar plats i det offentliga rummet och undersöker hur icke-platserna är sammanlänkade med våra rörelsemönster, minnen och mentala bilder av staden. Med fokus på sub-kulturer, den alternativa blicken och parallella narrativ utifrån ett personligt förhållningssätt till en urban miljö skapar hennes skulpturer ett collage av olika motiv och detaljer från det offentliga rummet.

Utställningens titel, Passager, syftar till något vars närvaro på en plats är tillfällig; något som är menat att passera. Passagen ger här plats åt det oformliga och icke-konkreta och fungerar som en portal mellan två definierade punkter. De Blanche framhäver dessa platser genom att lyfta ut detaljer från deras ursprungliga kontext och låta dem transformeras i sina skulpturer. Motiven avslöjar något osett i ett nytt ljus och skapar nya avläsningar och sammanhang.


Bland stadens och arkitekturens mellanrum finns överallt passager och icke-platser, platser där människor vistas men förblir anonyma. Det rör sig om de övergivna och överblivna platserna som vi är menade att passera och som står i kontrast till de planerade och funktionsbestämda. Dessa platser kan till synes sakna funktion men i arkitekturens mellanrum skapas också narrativ som pekar mot något annat och som ifrågasätter rådande estetiska normer, maktstrukturer och stadsbildens kantighet. Detta kan också vara platser vi söker oss till, platser som utgör oaser och andningshål för beteenden och uttryck som saknar utrymme i en kommersialiserad stadsbild.

Begreppet icke-plats introducerades på 1990-talet av antropologen Marc Augé och syftar bland annat på de miljöer som fungerar som transportvägar och funktionslösa utfyllnader i stadsmiljön. I sitt arbete använder de Blanche sig av ett personligt arkiv av olika miljöer där fragmenterade minnesbilder av platser och detaljer utgör grunden till arbetet i ateljén. Hennes arkiv består av alternativa vyer över staden, av urban interaktion och utforskning av det offentliga rummet. Användandet av industriella material är en central del av processen och de Blanche ser det som en direkt reflektion av den offentliga miljön och dess omgivningar och betonar slump och antiform som viktiga faktorer i sin praktik.


Verken i utställningen består av skulpturala tre- och tvådimensionella verk i stål, bly och aluminium. De är inspirerade av stadsrummets uttryck och av material som återfinns i den urbana miljön. En del av verken är utförda i tekniken hydroformning, en industriell teknik som kommer från MC-industrin. Processen kan bäst liknas vid att fylla en ballong med vatten. På samma sätt ”blåses” svetsade metall-former upp med hjälp av högt vattentryck. Återkommande är också måleriska tekniker med sprayfärg, bläck och stenciler.


Emille de Blanche är född 1981, har en Master of Fine Arts från Konstfack och är baserad i Stockholm. I sin praktik undersöker de Blanche individens relation till sin omgivning; med fokus på samhällets kollektiva identitet, det homogeniserade stadslandskapet, privatiserade ytor och kommersialiseringen av det offentliga rummet.

Hennes arbeten finns representerade i samlingar hos Statens Konstråd, Region Uppsala, Lidköpings Kommun. Tidigare utställningar inkluderar bland annat Alingsås Konsthall (2020), Färgfabriken (2020),(X)Sites (2018), GIBCA Extended Konstepidemin (2017) Dunkers Kulturhus (2017), Kiruna Stadshus (2017), Lidköpings Konsthall (2015) m.fl.

Johan Mauritzson

Johan Mauritzson
"Nattens frukter"

Utställningen pågår 9 juni - 21 augusti 2021 och arrangeras av Härnösands Konsthall.

Närbild av May Lindholms skulptur

Verk av Johan Mauritzson

Mer om utställningen

I utställningen "Nattens frukter" visar konstnären akvarell, skulptur och måleri. Johan är utbildad vid Konstfack, avdelning för Måleri, Master of Fine Art 1984-1989 och är nu verksam i Härnösand.

Här nedan följer konstnärens egna tankar om utställningen:

"Som en ”Nattens väktare” har jag uppfångat drömmar och tankar i min håv. Dom omvandlas till koncentrerade essenser, i byggda bilder och bemålade skulpturer. Dessa åhörda megahertzer, bär en berättelse, som kan avlyssnas med ögonen.

Det viktigaste är inte att förstå, utan främst känna (igen) något, att beröras. Som en resa mot okänt slutmål, vi följer bara med och njuter av resan. Ett mått av öppenhet för det okända krävs för att våga vara där. Att våga beröra det ”ogreppbara” som utspelar sig i betraktaren. Vad händer i dig, vad känner du igen och vad minns du?
Muterade minnesfrön och kryddade skarabeér på livets meny.
Som en spegel genom tiden.

Allt som inte kan sägas i ord, är kanske det viktigaste i Konsten. Annars kanske man ska skriva en bok, om budskapet är viktigast?
Färg och form talar till känslan och upplevelsen. Då kan en sorts kvalité som ”magi” uppstå, som inte låter sig fångas, men ger lika mycket tillbaka som den tid och öppenhet du ger. Det ger en närvaro som leder vidare. En andlighet?

Konstnär är inget yrke, utan ett liv. 62 år har fört mig hit. Många timmar har mina ögon sett bilder och filmer, och berörts. Många timmar har jag funderat på hur allt hänger ihop. Många timmar har mina händer tränats att förmedla det jag vill.

I nattens tystnad kan jag således ostörd, skärpa sinnena och ta emot... och skapa alster, som kan kallas Nattens frukter. Alla frukter smakar inte bra, så ett urval måste göras, ibland även bearbetning,
för att kunna hamna på din matsedel. Det är för dig jag skapar.

Bon Apeétit
Smaklig måltid"

Kommande utställningar

Oskar Kaleva
9 september – 13 november 2021

Herman Lohe
9 september – 13 november 2021

Vanja Gyllenskiöld och Susanna Salifou Nygren
2 december 2021 - 22 januari 2022

Digital konstvandring

Nu kan du göra en digital konstvandring i centrala Härnösand. Sitt hemma vid datorn eller mobilen och ta en runda bland våra offentliga skulpturer, statyer, videoverk och muralmålningar. Du får en karta samt bilder och information om respektive konstverk.

Du kan naturligtvis också gå konstrundan i verkligheten genom att följa kartan och ta del av informationen i mobilen.

Du hittar den digitala konstvandringen på harnosand.se/konstvandringlänk till annan webbplats

Skola, barn och ungdom

Bildmontage med verk ur våra aktuella utställningar.

Från vänster: Karin Hesse, Sture Månsson.

På Härnösands Konsthall erbjuder vi aktiviteter för skolor, familjer och mindre grupper. Aktiviteterna sker alltid kostnadsfritt.

Guidad visning

Vill du boka en guidad visning för din klass i våra utställningar?

Konsthallen erbjuder kostnadsfria visningar i utställningarna under kontorstid. Bokning sker i god tid.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Stora torget 2
Härnösand

Postadress:
Kommunstyrelseförvaltningen, Konstintendent
Härnösands konsthall
871 30 Härnösand.

Konstintendent:
Linda Nordlander Frisk
E-post: linda.nordlander.frisk@harnosand.se

Konsthallen:
Telefon: 0611-34 81 42
E-post: konsthallen@harnosand.se