Flerspråkig utveckling

Välkommen till en utbildning om språkutveckling för flerspråkiga barn den 5 december 2019.

Föreläsare är Eva-Kristina Salameh, leg. logoped, doktor i medicinsk vetenskap och verksamhetsansvarig för Språkens hus vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Två utbildningstillfällen under dagen med samma innehåll, välj att gå på förmiddagen 08:30-11:30 eller eftermiddagen 13:00-16:00.

Utbildningen är gratis och vi bjuder på enklare fika.

OBS! Du kan endast anmäla dig själv. Är ni flera från samma arbetsplats behöver alla anmäla sig.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 november klockan 23.59.