Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Tre glada skolbarn sitter vid ett bord.

Under åren 2016-2019 har Härnösands kommun fått pengar från Socialstyrelsen för att fördela till föreningar och organisationer som vill skapa sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6–15 år.

När besked om det även blir för år 2020 så presenterar vi informationen här, med sista datum för ansökan.

Syftet med bidraget är att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling. Stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och motverka segregation. Barn med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.

Kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna söka bidrag:

 • aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet.
 • det ska vara gratis att delta.
 • genomföras i Härnösands kommun.
 • demokratiskt uppbyggda.
 • fria från religiösa inslag.
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund.
 • öppna på lika villkor för alla barn och ungdomar när det gäller möjlighet till deltagande.
 • återredovisning ska vara klar från föregående år.

Att tänka på:

 • aktiviteten måste inte omfatta hela åldersspannet 6-15 år utan kan vara mot utvalda åldrar till exempel 9-12 år.
 • när kommunen lagt ut planerad sommarlovskatalog på kommunens webb kan föreningen marknadsföra aktiviteten i sina egna kanaler.
 • vi ser gärna ett samarbete mellan föreningar.

Lovbidrag 2019 - Återredovisning

Återredovisningen avser de ideella organisationer, föreningar, företag och delar av kommunorganisationen som beviljats bidrag för att genomföra skollovsaktiviteter inom Härnösands kommun

Återredovisningen ska ske inom en månad efter att aktiviteten avslutats.

Insänd återredovisning granskas av utsedd handläggare. Kvitton, avtal, underlag för utbetalningar och annat som rör skollovsaktiviteten kan komma att begäras in i samband med granskningen, så se till att spara dessa.

Efter godkänd granskning av återredovisningen, skickas ett beslut ut. Utbetalning av bidraget sker enligt anvisning i beslutet.

Här finns återredovisningsblanketten

Kontaktuppgifter

Frågor skickas med e-post till:
lovbidrag@harnosand.se

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta:

Idrotts- och fritidsfrågor
Sandra Sjölander
Telefon: 0611-34 81 83
E-post: sandra.sjolander@harnosand.se

Kulturfrågor
Milly Lundstedt
Telefon: 0611-34 86 16
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se

Integrationsfrågor
Sanna Hellberg
Telefon: 070-210 58 91
E-post: susann.hellberg@harnosand.se

Utbetalning av bidrag
Susanne Boström
Telefon: 0611 - 34 81 06
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se