Sök bidrag till sommarlovsaktivitet

Vi vill ha era ansökningar senast den 26 april. Beslut om sökt bidrag till sommarlovsaktiviteter kommer under vecka 19. Invänta alltid ert beslut, om ansökan beviljas sker utbetalning enligt anvisning i beslutet.

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

E-post: lovbidrag@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00

Ansök om bidrag för sommarlovsaktiviteterSkriv vilka datum och tider aktiviteten pågår.

Skriv lokal och adress, eller plats om aktiviteten är utomhus.
Förutom www.harnosand.se och Kommunens Facebooksida.Exempel: kostnader för lokalhyra (ej egen lokal), lön, arvode till ledare, material, transporter med mera.Godkänner ni innehållet för marknadsföring och webbpublicering av aktiviteten? * (obligatorisk)
Godkänner ni innehållet för marknadsföring och webbpublicering av aktiviteten?