Ordningsregler och besökskontrakt

Kåken är en fritidsgård för dig som är 13-20 år. För att vara på Kåken måste du känna till och godkänna ordningsreglerna. Läs igenom och se till att du följer dem!

Ordningsregler

 • Alla besökare ska ha ett gårdskort. Det får man när du och om du är under 18 år även din målsman,skrivit under "Kåkens avtal" och lämnat in till personalen. Har du inget gårdskort får du inte låna eller boka spel, biljardbord m.m.

Hämta Kåkens avtal

 • Kåken ska vara en trygg och positiv plats där vi turas om och delar på de saker och aktiviteter som finns.Du ska även kunna koppla av och ta det lugnt här, ensam eller med vänner.
 • På Kåken måste du visa respekt mot andra besökare och personal. Du måste vara försiktig med de saker som finns här och även plocka undan efter dig. Det gäller allt du använder här, t.ex. spel, redskap, skräp och disk.
 • Var rädd om dina egna saker. Personalen eller kommunen ansvarar inte för dina saker om de stjäls eller går sönder. Det finns skåp att låna där du kan låsa in saker. Personalen kan också låsa in saker om det behövs.
 • Du får inte röka i eller i närheten av Kåken. Du får heller inte snusa eller dricka energidrycker inomhus. Det gäller även om du är gammal nog att göra det på andra ställen.
 • Alkohol och alla former av droger är strängt förbjudna på Kåken.
 • På Kåken tolereras inte kränkande uttryck. Här använder vi ett vårdat språk och har en trevlig stämning.
 • Trakasserier, mobbing, hot eller allvarliga kränkningar är totalt förbjudna på Kåken. De kan anmälas till både socialtjänst och polis.
 • Du får inte spela om pengar eller andra värdesaker. Du får heller inte sälja eller ge andra besökare saker för egen vinst. Spel där bestraffningar förekommer är inte tillåtet.
 • Om du bryter mot reglerna kan du få en varning eller skickas hem. När du blir hemskickad gäller det oftast för just den kvällen och du är välkommen tillbaka nästa dag. Vid grövre regelbrott kan du bli avstängd en längre tid. Då krävs ofta att du har ett möte med personalen innan du får besöka Kåken igen.Stöld och andra grövre regelbrott anmäls till polis och socialtjänst.
 • Kåkens personal är skyldig att anmäla när någon far illa. Personalen kan berätta mer om sin anmälningsskyldighet.
 • Det är bra om alla pratar svenska eller engelska på Kåken. Det minskar risken att vi inte förstår varandra,framför allt när någon känner sig utsatt.

Kåkens personal jobbar för en trygg och positiv fritidsgård där alla ska trivas. Du som är besökare får gärna komma med idéer och feedback som kan göra verksamheten ännu bättre, men du måste också respektera personalens beslut.

Här finns ordningsreglerna för utskrift

Ordningsregler på fritidsgården KåkenPDF (pdf, 330.5 kB)