Nya kulturprogrammet

En dansföreställning.

Härnösands kommun håller på att ta fram ett förslag till nytt kulturprogram. Kulturprogrammet ska ange målen för hur Härnösands kommun ska jobba med kultur de nästkommande åren.

Programmet ska fungera som ett stöd vid prioriteringar och val. Kulturprogrammet är ett resultat av många samtal, workshops och dialoger med kulturaktörer, allmänhet och tjänstepersoner.

Ansvaret för ett levande kulturliv är ett partnerskap mellan den ideella sektorn, det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna och offentliga aktörer.