Lovbidrag för skollovsaktiviteter

Tre glada skolbarn sitter vid ett bord.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Härnösands kommun har beslutat att under 2018 ge föreningar, ideella organisationer och företag möjlighet att ansöka om bidrag för genomförande av kostnadsfria skollovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6 – 15 år.

Bidrag beviljas för aktiviteter som uppfyller dessa kriterier:

  • aktiviteterna ska genomföras under skollov.
  • kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • genomföras i Härnösands kommun.
  • demokratiskt uppbyggda.
  • fria från religiösa inslag.
  • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund.
  • öppna på lika villkor för alla barn och ungdomar när det gäller möjlighet till deltagande.

Lovbidrag 2018 - Återredovisning

Återredovisningen avser de ideella organisationer, föreningar, företag och delar av kommunorganisationen som beviljats bidrag för att genomföra skollovsaktiviteter inom Härnösands kommun

Återredovisningen ska ske inom en månad efter att aktiviteten avslutats.

Insänd återredovisning granskas av utsedd handläggare. Kvitton, avtal, underlag för utbetalningar och annat som rör skollovsaktiviteten kan komma att begäras in i samband med granskningen, så se till att spara dessa.

Efter godkänd granskning av återredovisningen, skickas ett beslut ut. Utbetalning av bidraget sker enligt anvisning i beslutet.

Här finns återredovisningsblanketten

Kontaktuppgifter

Frågor om återredovisning skickas med e-post till:
lovbidrag@harnosand.se

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta:

Idrotts- och fritidsfrågor
Sandra Sjölander
Telefon: 0611-34 81 83
E-post: sandra.sjolander@harnosand.se

Kulturfrågor
Milly Lundstedt
Telefon: 0611-34 86 16
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se

Integrationsfrågor
Sanna Hellberg
Telefon: 070-201 58 91
E-post: sanna.hellberg@harnosand.se

Utbetalning av bidrag
Monica Ekman
Telefon: 0611 - 34 80 05
E-post: monica.ekman@harnosand.se