Publicerad

Lyckat trygghetsarbete på biblioteket

Porträttbild på bibliotekschef Susanne Hägglund som står framför några bokhyllor. I höga hörnet ett #WeDo-märke

Bibliotekschef Susanne Hägglund.

Hyllorna är lägre, möbleringen är ny och informationsdisken har delats upp i tre mindre diskar istället för en stor. De sittplatser som var skymda är borta och personalen cirkulerar mer runt om i biblioteket. Det är några av förändringarna som Härnösands biblioteket har gjort för att öka tryggheten.

– Vi hade en allvarlig incident här på biblioteket. Efter den kände vi att vi behövde göra förändringen i lokalerna, säger Susanne Hägglund, bibliotekschef.

Biblioteket fick också in synpunkter från unga tjejer om att de inte ville gå till biblioteket eftersom de kände sig otrygga och inte riktigt kunde slappna av.

– Det motiverade oss ytterligare till att sätta igång arbete om en tryggare miljö, säger Susanne.

Arbetet med hyllorna tog tid då alla böcker behövde plockas bort och flyttas om, men de gav även möjlighet till omplaceringar och gallring bland böckerna. Det gjorde att det blev mer luft på hyllorna och därmed möjligt för personalen att se mellan hyllorna och få bättre översikt.

– Vi bestämde oss också för att ta bort den stora informationsdisken och istället ha tre diskar spridda i biblioteket. Det har gjort att personalen är mer ute på golvet och har lättare att se bibliotekets besökare och varandra. Många har sagt att den nya möblering och lägre hyllor har gjort att det känns mycket öppnare och trevligare, säger Susanne Hägglund.

#WeDo

#WeDo handlar om att synliggöra arbete som görs i Härnösand för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Bibliotekets trygghetsarbete är en bra exempel på det.