Publicerad 2019-04-16

Hjälp till att skapa världens bästa sommarlov i Härnösand!

Två barn på klippa i solnedgång

Alla barn och ungdomar har rätt till en rolig och meningsfylld sommar. Alla vill ha något att berätta när de kommer tillbaka till klassen! Vill din förening, organisation eller företag vara med och skapa en rolig sommar för barn och ungdomar mellan 6- 15 år?

Nu söker vi föreningar, organisationer och företagare, som vill skapa/göra aktiviteter för sommarlovslediga barn och ungdomar. Föreningar, organisationer, företag som arrangerar sommarlovsaktiviteter kan få bidrag till att genomföra aktiviteter.

Här ansöker du om bidrag för att arrangera sommarlovsaktiviteter senast 26 april.

Aktiviteterna som föreningarna arrangerar ska vara öppna för alla och gratis. De ska vända sig till åldern 6-15 år men behöver inte omfatta hela åldersspannet. Det går exempelvis bra att göra en aktivitet för åldern 9-12 år.

Det ni erbjuder kan var allt från dans, idrott, friluftsliv, eget skapande och fotografering, till odling och matlagning. Aktiviteterna kan se ut på olika sätt och omfatta enstaka korta tillfällen eller hålla på en hel dag eller vecka.

Syftet med bidraget till arrangörsföreningarna är att ge barn och unga en sommar med aktiviteter oavsett social bakgrund och ekonomisk förutsättningar. Både flickor och pojkar ska bli inspirerade att vara med och aktiviteterna ska främja integration och motverka segregation. På sommarlovsaktiviteterna ska barn med olika bakgrund och erfarenheter mötas och ha roligt och utvecklas tillsammans.

Det är fjärde året i rad som Härnösands kommun har fått statliga pengar för att kunna stötta arrangörsföreningarna i detta.

Frågor skickas till:
lovbidrag@harnosand.se

Kontakt

Idrotts- och fritidsfrågor
Sandra Sjölander
Telefon: 0611-34 81 83
E-post: sandra.sjolander@harnosand.se

Kulturfrågor
Milly Lundstedt
Telefon: 0611-34 86 16
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se

Integrationsfrågor
Sanna Hellberg
Telefon: 070-210 58 91
E-post: susann.hellberg@harnosand.se