Publicerad 2019-06-26

Nya taxor till hösten

2019-06-19 beslutade Samhällsnämnden att anta nya lokalhyror för fritidsanläggningar.