Publicerad

Brett samarbete räddar dansklasserna i Härnösand

ett tiotal barn dansar på en scen

Varje säsong avslutas med en dansuppvisning på Härnösands Teater. Foto: Andreas Näsholm.

 Nu är det klart att Härnösands kommun tillsammans med Härnösands folkhögskola och studieförbundet Bilda tar över Norrdans populära dansklasser för barn.

− Barnkultur är oerhört viktigt och det här gör att vi kan bevara och fortsätta utveckla Härnösands ställning som ett starkt regionalt centrum för dans, säger Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef i Härnösands kommun.

Norrdans har bedrivit dansklasser i många år och hade under våren 140 deltagare, i huvudsak barn och ungdomar. Norrdans beslutade dock att upphöra med dansklasserna, dels på grund av trängsel i lokalerna men framför allt för att Norrdans inte har i uppdrag att bedriva lokal dansverksamhet i Härnösand.

Nu har Härnösands kommuns kulturenhet hittat en ny lösning. Dansverksamheten fortsätter i Härnösands folkhögskolas danssal. Folkhögskolan har även arbetsgivaransvar för dansinstruktören medan studieförbundet Bilda blir anordnare. Härnösands kommun står för hyreskostnaden och vissa övriga kostnader, maximalt 200 000 kronor. Avtalet löper i ett år och verksamheten ska sedan utvärderas.

− Jag vill rikta ett stort tack till Norrdans för att de under många år självmant har bedrivit den här verksamheten. Den har betytt mycket för barn och unga i Härnösand och för dansens ställning i vår kommun. Det känns också skönt att vi nu kan fortsätta erbjuda en aktivitet som stimulerar barn till både delaktighet och eget skapande, säger Elisabeth Oxelhöjd.

− Vi är glada att Härnösands Folkhögskola blir platsen för dansundervisningen. Vi vill inte bara bidra till den nuvarande verksamheten utan även jobba med att utveckla verksamheten. Vi ser goda möjligheter till samverkan med skolans Danslinje, säger Helén Lundquist-Dahlén, utbildningsledare på folkhögskolan.

− Som gammal Härnösandsbo känns det fantastiskt roligt att kunna bidra till att dans för barn och unga kan fortsätta med sin fina verksamhet, säger Kristina Kalén, regionchef på Bilda Nord.

gruppbild på många barn på en scen

140 barn och ungdomar gick i Norrdans dansklasser under våren 2019. Foto: Andreas Näsholm.