Publicerad

Fortsatt satsning på sommarlovsaktiviteter

Illustration karta över Härnösand. Fritidsartiklar utspridda längs strandkanten och inne i landet. Gitarr, simglasögon och dator bland annat.

Härnösands kommuns satsning på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade idag att satsa 600 000 kronor för sommaren 2021.

– De satsningar vi gjorde 2020 var mycket uppskattade och välbesökta, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen. I år är det kanske ännu viktigare efter ett år som varit präglat av pandemin och minskade möjligheter för barn och unga att delta i fritidsaktiviteter.

Det är ideella aktörer, idéburna organisationer, föreningar, kommunala förvaltningar och bolag kan söka bidrag för aktiviteter. Rörelse, sammanhang och delaktighet är väldigt viktig för barn och unga. Det har visats sig tydligt under pandemin. Många unga har det svårt när den sociala samvaron begränsas.

– Regeringen och Folkhälsomyndigheten har sänt tydliga signaler om vikten av aktivitet och rörelse. Vi instämmer och visar med den här satsningen att barn och ungas möjlighet till en meningsfull fritid är något vi vill prioritera, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.