Sommarlovsaktiviteter 2020

Två flickor hoppar från brygga ner i vatten.

Föreningar, organisationer och andra aktörer erbjuds nu att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter för lovlediga barn och ungdomar i sommar!

Det är mycket som är annorlunda nu med tanke på covid-19 och den pandemi som finns bland oss alla just nu. Nu behöver vi alla ställa upp och hålla ut tillsammans. Ett sätt att bidra till detta är att skapa smittsäkra aktiviteter för barn och ungdomar, 6 - 20 år, under sommaren 2020.

Ansök här, sista dag är 24 maj 2020.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lovprogrammet anpassas utifrån rådande läge. Om läget förändras kan också aktiviteter bli inställda och ersättning till föreningar kan komma att ändras.

Kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna söka bidrag:

 • utomhusaktiviteter
 • max deltagarantal är 50 st, inklusive arrangören
 • följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet
 • det ska vara gratis att delta
 • genomföras inom Härnösands kommun
 • demokratiskt uppbyggda
 • fria från religiösa inslag
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund
 • öppna på lika villkor för alla barn och ungdomar när det gäller möjlighet till deltagande

Att tänka på:

 • aktiviteten måste inte omfatta hela åldersspannet 6-20 år, utan kan vara mot utvalda åldrar till exempel 9-12 år
 • kommunen marknadsför aktiviteterna via harnosand.se, samt i andra kanaler. Ni som arrangerar aktiviteten behöver också marknadsföra er egen aktivitet

Lovbidrag 2020 - Återredovisning

Återredovisningen avser de ideella organisationer, föreningar, företag och delar av kommunorganisationen som beviljats bidrag för att genomföra skollovsaktiviteter inom Härnösands kommun

Återredovisningen ska ske inom en månad efter att aktiviteten avslutats.

Insänd återredovisning granskas av utsedd handläggare. Kvitton, avtal, underlag för utbetalningar och annat som rör skollovsaktiviteten kan komma att begäras in i samband med granskningen, så se till att spara dessa.

Efter godkänd granskning av återredovisningen, skickas ett beslut ut. Utbetalning av bidraget sker enligt anvisning i beslutet.

Här finns återredovisningsblanketten

Kontaktuppgifter

Frågor skickas med e-post till:
lovbidrag@harnosand.se

Har du andra frågor är du välkommen att kontakta:

Idrott och fritid
Sandra Sjölander
Telefon: 0611-34 81 83
E-post: sandra.sjolander@harnosand.se

Kultur
Milly Lundstedt
Telefon: 0611-34 86 16
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se

Integration
Sanna Hellberg
Telefon: 070-210 58 91
E-post: susann.hellberg@harnosand.se

Evenemang
Jessica Sjögren
Telefon: 070-340 14 23
E-post: jessica.sjogren@harnosand.se