Sök bidrag till sommarlovsaktivitet

Välkommen att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter under sommaren 2020. Vi vill ha era ansökningar senast den 24 maj. Beslut om sökt bidrag till sommarlovsaktiviteter meddelas under vecka 22. Invänta alltid ert beslut. Om ansökan beviljas sker utbetalning enligt anvisning i beslutet.

Syftet med bidraget är att ge barn och unga en sommar olika aktiviteter att delta i. Denna sommar är det extra viktigt att det finns aktiviteter och saker att göra. För äldre ungdomar har det under våren inneburit studier från hemmet, många sommarjobb har ställts in och därför är det extra viktigt att även tänka in aktiviteter för den åldersgruppen. Övrigt att tänka på är skapa aktiviteter som stimulerar både flickor och pojkars deltagande, främja integration och motverka segregation. Barn med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

E-post: lovbidrag@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00

Ansök om bidrag för sommarlovsaktiviteterSkriv vilka datum och tider aktiviteten pågår.

Endast utomhusaktiviteter, skriv adress eller plats.


Max antal är 50 personer inklusive arrangör, enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Vilken eller vilka åldersgrupper riktar sig aktiviteten till? * (obligatorisk)
Vilken eller vilka åldersgrupper riktar sig aktiviteten till?Förutom www.harnosand.se och Kommunens Facebooksida.Exempel: kostnader för lokalhyra (ej egen lokal), lön, arvode till ledare, material, transporter med mera.Godkänner ni innehållet för marknadsföring och webbpublicering av aktiviteten? * (obligatorisk)
Godkänner ni innehållet för marknadsföring och webbpublicering av aktiviteten?