Alfhild Agrells plats i Härnösand

Alfhild Agrell. Fotograf: Anton Blomberg, år 1899. Negativet C2452 ingår i Stockholms stadsmuseums samling

Alfhild Agrell. Fotograf: Anton Blomberg, år 1899. Negativet C2452 ingår i Stockholms stadsmuseums samling

Härnösands kommunfullmäktige har beslutat att namnge en plats i Härnösand till Alfhild Agrells minne. Här nedan kan du läsa mer om ärendet.

Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag inkommet 2014-09-04 föreslår att författarinnan Alfhild Agrell ska få ge namn åt en gata eller torg i Härnösand.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 att att namnge ett område mellan Stora torget och Västra kyrkogatan till Alfhild Agrells plats samt att en konstnärlig gestaltning ska tas fram.

I samverkan med Alfhild Agrellsällskapet och konstkonsulenterna i Västernorrland föreslås nu att en digital gestaltning upphandlas. I ett digitalt verk kan bild, ljud och/eller text gestalta både den omgivning och anda som Alfhild Agrell växte upp i, såväl som hennes spännande författarskap och nytänkande inom teaterdramatik och scenkonst.

Tidigare aktiviteter med anledning av Agrells plats

Hösten 2016 genomfördes en workshop i samverkan med Alfhild Agrellsällskapet samt inbjudna konstnärer som gav underlag till kommande upphandling utifrån platsen, miljön, Agrells författarskap och liv.

I samband med workshopen bjöds allmänheten in till ett program den 25 oktober 2016.

Översikt av Alfhild Agrells plats.

Översikt av Alfhild Agrells plats.

Projektion 24-25 oktober 2016.

Projektion 24-25 oktober 2016.