Sambiblioteket

Sambiblioteket i Härnösand invigdes år 2000. Visionen var att det skulle bli ett aktivt kunskapscentrum och en nod i samhällets nätverk. Biblioteket skulle även bli en mötesplats för staden och högskolan och av avgörande betydelse för stadens utveckling. Visionen uppfylldes och Sambiblioteket är nu en arena för möten, information, service, inspiration, utveckling och utbildning.

Plan 1

Servicecenter, möteslokaler, InfoPoint, café och restaurang.

Plan 2

Härnösands bibliotek.

Plan 3

Lärcentrum med studiemiljö.

Plan 4 & 5

Evenemangs- och möteslokaler samt utvecklingsmiljö och kontor.

I menyn finns mer information om vilka verksamheter och möjligheter för medborgare, näringsliv och andra aktörer som finns i huset.