Lån ur kommunens konstsamling

Kommunens konstsamling lånas ut till olika kommunala arbetsplatser och verksamheter där medborgare kan ta del av dem. Samlingen tillhör Härnösands kommun och hanteras av Härnösands Konsthall.

Kontakt

Härnösands Konsthall
konsthallen@harnosand.se
0611 - 34 81 42