Lån ur kommunens konstsamling

Kommunens konstsamling lånas ut till olika kommunala arbetsplatser och verksamheter där medborgare kan ta del av dem. Samlingen tillhör Härnösands kommun och hanteras av Härnösands Konsthall.

Ansökan om lån ur kommunens konstsamling

Ansökan sker via kommunens blankett som finns under rubriken bilagor.

I ansökan godkänner enheten regler för lån ur kommunens konstsamling. Enheten utser även en konstansvarig med ersättare som samordnar arbetsplatsens önskan om konst. Den konstansvarige gör även en årlig inventering samt rapporterar till Härnösands Konsthall vid alla händelser av skada och förlust.

Låneförbindelsen undertecknas och kopieras. En kopia behålls av enhetens konstansvariga och en skickas till förvaltningschef. Original skickas till:

Kommunstyrelseförvaltningen
Konstintendent, Härnösands konsthall.
871 80 Härnösand.

När undertecknad låneförbindelse mottagits behandlas ansökan och angiven konstansvarig kontaktas för vidare information.

Kontakt

Härnösands Konsthall
konsthallen@harnosand.se
0611 - 34 81 42

Bilagor

Blankett för ansökan om konst:

Konstansökan - Härnösands kommunPDF (pdf, 289.2 kB)