Qvistska samlingen

Qvistska samlingen är en donation till Härnösands stad av syskonen Nils och Elna Qvist.

Samlingens omfång

Samlingen omfattar drygt 500 föremål, med silver, porslin, tenn, textil och möbler från 1700 och 1800-talet.

I samlingen ingår en svensk och internationell konstsamling främst från1800 och tidigt 1900-tal med verk av Chagall, Matisse, Picasso, Vlaminck,Utrillo, X:et Erixon, Ernst Josephsson,Otte Sköld, August Jernberg m.fl. Även grafik av engelska och svenska konstnärer ingår, däribland 98 blad av Axel Fridell, "Torrnålens mästare".

Bakgrund

Bakgrunden till samlingen finner vi i den blomstrande skogsindustrin. Syskonens far Nicolaus Qvist grundade 1871 Strömnäs ångsågs AB, vilket blev en betydande exportfirma för trävaror.

Nils H Qvist praktiserade i företaget och runt om i olika länder.

Qvistska samlingen interiör
Qvistska samlingen interiör.
Fransk tapet, Qvistska samlingen
Fransk tapet, Qvistska samlingen.

Uppmuntrad av systern Elna forskade han i hembygdshistoria och skrev böcker som "Ådalen 1" och "Ådalen 2", "Strömnäs aktiebolag, Ett bolagsöde" samt de båda volymerna "Tur i oturen", minnesanteckningar, där han beskriver syskonens resor och uppbyggandet av samlingen. Samlingen överlämnades till Härnösands stad delvis 1965 och helt och hållet 1968.