Utmärkelsen Kulturhjärtat 2017

Margareta Ragnarsdotter

Margareta Ragnarsdotter

Årets mottagare av kulturhjärtat är kulturpolitikern och journalisten Margareta Ragnarsdotter. Utmärkelsen delades ut under kulturlunchen på St Petri Logen i Härnösand den 27 januari 2017.

Motivering

Margareta Ragnarsdotter tilldelas utmärkelsen Kulturhjärtat för ett livslångt engagemang för kulturen i Härnösand. Hon har i ord och handling visat hur betydelsefull kulturen är för individ och samhälle.

Som tjänsteman, förtroendevald, föreningsvän och privatperson har hon satt kulturen högt på agendan och tagit strid när andra tvekat. Hon står för det hon tror på och med sin uppmuntrande och positiva framtoning bekräftar hon kulturlivet med sin närvaro.

Nominering och urval

Allmänheten har inbjudits att nominera under perioden 26 oktober - 15 december 2016 via kommunens webbformulär samt via blankett på Härnösands Konsthall.

Samtliga nominerade 2017 är: Arne Eriksson, Margareta Ragnarsdotter, Birgitta Olofsson, Ronny Valter och Anita Selnes, Shaun Corby, Kicki Wiklund, Alveola Ämting, Eva Granath-Wigardt samt Alfhild Agrell-sällskapet.

En jury bestående av Göran Sjögren, Kulturchef i Härnösands kommun, Maria-Thérèse Sommar fotograf och kulturarbetare samt Margareta Bergvall, Vice ordförande i IKA, Ideella Kulturalliansen, valde ut en mottagare utifrån nominering och insats.

Om mottagaren

Margareta Ragnarsdotter är utbildad journalist och har bland annat arbetat i många år på Nya Norrland och Dagbladet. Hon har bidragit till en meningsfull och sakkunnig debatt om kultur som förtroendevald sedan mer än 25 i bl.a. Murbergets styrelse, kulturnämnden, Samhällsnämnden och senare Härnösands Kommunstyrelse.

Margareta har ett mångårigt engagemang i Härnösands kultur- och föreningsliv och har även skrivit en enmansföreställning, "Fib-ombudet kommer", som livskamraten Martin Westerholm uppträdde med. Föreställningen gavs 120 gånger från Haparanda i norr till Lund i söder.

Konstverket Kulturhjärtat

I samband med Kulturhuvudstadsåret genomförde konstnär Kerstin Lindström projektet kulturhjärtat med en workshop där allmänheten bjöds in att dela sin upplevelse av kultur. Kerstin skapade även tre konstverk ”Kulturhjärtan i virkad ståltråd som en kommentar till symbolen för kulturhuvudstadsåret 2014.

Kerstins tre konstverk delas ut under tre år till någon ”som visat sig ha ett hjärta för kulturen i ord och handling”. Kerstin menar att kultur aldrig kan vara bara en vacker och skön yta. När vi människor är i smärta kan vi uppleva att bara konsten ger tröst, och en sann spegling. Därför måste kultur få vara både svår och lätt, både mörk och ljus.