Utställningsansökan

Nedan presenterar vi utställningsvillkor och information till dig som vill ställa ut i Härnösands Konsthall.

Ansökan

Ansökan skickas i första hand till e-post: Konsthallen@harnosand.se.
Ange ärende: ”Utställningsansökan, Härnösands konsthall”. Ansökan skickas i andra hand via adress: Kommunstyrelseförvaltningen, Konstintendent, Härnösands konsthall, 87180 Härnösand. Insänt material återsänds ej.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av utställningsidé, minst fem bilder, sökandes namn, e-postadress, CV samt länk till hemsida.

Utställningsinformation

Härnösands konsthall ligger centralt på stora torget 2 i Härnösand. Våra öppettider är tisdag-fredag kl. 11:00 -15:00 och lördagar kl. 12:00 -15:00. Vi har fri entré. 

I byggnaden finns två utställningsytor med två rum vardera. Lokalernas totala yta är ca 38 m² på plan ett respektive 116 m² på plan två. För ritning, se länk nedan.

»Ritning över konsthallen plan ettPDF (pdf, 727.3 kB)

»Ritning över konsthallen plan tvåPDF (pdf, 1018.2 kB)

Härnösands kommunala konsthall presenterar 10-14 utställningar med samtidskonst varje år. Utställningsperiodens längd är vanligtvis fyra veckor. Sommarens utställning varar i cirka 12 veckor under juni, juli och augusti.

Härnösands konstförening arrangerar fyra utställningar/år. Kontakt, se länk nedan.
»Härnösands konstföreninglänk till annan webbplats

Konsthallens utställningspolicy

Kommunens kulturplan ligger till grund för vår målsättning och utställningspolicy vilken innebär att vi ska visa samtidskonst av hög kvalitet och mångfald i samarbete med yrkesverksamma konstnärer. Beslut om utställningar, konstprojekt och pedagogik tas av sakkunnig tjänsteman inom konstområdet. Vid behov anlitas yrkesverksamma konstnärer som rådgivare.

Yrkesverksamma konstnärer är konstnärer som kan påvisa högre konstnärlig utbildning, minst två separatutställningar eller erfarenhet av offentliga uppdrag, enligt kriterier för medlemskap i KRO (Konstnärernas riksorganisation),
»Läs mer om kriterierna härlänk till annan webbplats.

Utställningsvillkor

Här nedan presenteras Härnösands kommuns utställningsvillkor. Andra regler gäller för Härnösands Konstförening.

Ekonomi:

 • Utställningsersättning utgår enligt KRO:s rekommendationer (MU-avtalet för mindre konsthallar).
 • F-skattsedel rekommenderas.
 • Konsthallen förmedlar enbart kontaktuppgifter mellan intresserade köpare och konstnär och omkringliggande hantering av konstverk.
 • Konsthallen tar ingen provision.

Kontrakt:

 • Kontrakt upprättas i god tid före utställning.

Information/marknadsföring:

 • Utställaren ska skicka underlag för information/marknadsföring i form av högupplöst bild/bilder för tryck och som används till vernissagekort och hemsida i god tid före.
 • Härnösands konsthall ges rätt att använda bilder fritt i samband med information/marknadsföring kring utställningen på kommunes hemsida, e-postutskick och i annonser.
 • Härnösands konsthall utformar den grafiska formgivningen och står för kostnaden av vernissagekort och affischer.

Transport:

 • Transport arrangeras enligt överenskommelse.
 • Transport och utställningsförsäkring enligt Härnösands kommuns normer.
 • Upp och nedpackning sker i samverkan eller enligt överenskommelse.
 • Vid utställning som direkt ska vidare till annan arrangör, bekostas transporten av densamme.

Resa och logi :

 • Resa och logi ersätts enligt överenskommelse.

Har du frågor?

För specifika frågor angående utställningsansökan kontakta oss gärna så hjälper vi dig på bästa sätt.

E-post: konsthallen@harnosand.se Telefon: 0611 - 34 81 42.