Mötesplats kultur med lunch och mingel

Fotomontage: En flygbild över Härnösand med en infälld gitarr, teatermasker och en saxofon

Var med på en trevlig kulturlunch med mingel och gäster.

Tid och plats

Fredag 27 januari
11.30 - 13.00

St Petri Logen
Brunnshusgatan 1
Härnösand

Kulturlunchen är en mötesplats för inspiration, nätverkande och idéutbyte över sektorsgränserna.

Med kulturluncherna vill kulturenheten sammanföra aktörer från det fria kulturlivet, föreningarna, studieorganisationer, näringsliv, kulturella och kreativa näringar eller representanter för andra verksamheter där kulturen ingår som en del.

Anmäl dig här

Lunchen är ett sätt att otvunget träffa andra och låta sig inspireras och få idéer.

Till kulturlunchen 27 januari har vi bjudit in Sveriges största landsarkiv, Landsarkivet i Härnösand. Ni får höra Lina Marklund som är arkivarie på Landsarkivet berätta om sitt uppdrag, om hur arkivverksamheterna jobbar i kommunen, länet och regionen. Medverkar gör också näringslivsarkivet och föreningsarkivet.

Kulturhjärtat

Härnösands kommun delar vid kulturlunchen ut Kulturhjärtat som är en utmärkelse till en person i Härnösand som visat sig ha ett hjärta för kulturen i ord och handling.

Allmänheten har under perioden 26 oktober - 15 december erbjudits möjligheten att nominera en person de tycker givit kraft och näring åt kulturen i Härnösand.

Kom till St Petrilogens trevliga och inspirerande miljö, dela med dig av dina idéer och visioner, hamna i ett givande samtal med bordsgrannen.

För mer information kontakta:

Göran Sjögren
E-post: goran.x.sjogren@harnosand.se
Telefon: 070-190 39 09

Tina Svingstedt
E-post: tina.svingstedt@harnosand.se
Telefon: 073-275 47 53