Mötesplats Kulturlunch

Alfhild Agrell och symbolen "Agrellåret".

"Det som är lätt är inte alltid rätt". Alfhild Agrell, Ensam, 1886.

Kulturenheten välkomnar dig till en mötesplats för inspiration, nätverkande och idéutbyte!

Kulturlunchens tema är Alfhild Agrell och Agrellåret 2018-2019. Under året kommer Alfhild Agrells liv och verk att uppmärksammas på flera sätt. Många kulturaktörer tolkar hennes verk under kommande år. Under lunchen får vi höra mer om de planerade aktiviteterna under Agrellåret.

Tid och plats

Onsdag 28 mars
11.30 - 13.00

St Petri Logen
Brunnshusgatan 1
Härnösand

St Petri Logen Brunnshusgatan 1 Härnösand

Vegetarisk buffé serveras från 11:30. Pris: 110 kr.

Programmet startar 12.00.

Välkomna!

Anmäl dig här

Program

Agrellsällskapet och Agrellåret - Maria Lycken från Agrellsällskapet ger en bakgrund till Agrellåret.

Härnösands Konsthall - Linda Nordlander Frisk, konstintendent. Utsmyckningen av Agrells plats och Hall Agrell.

Norrdans – Mira Helenius Martinsson, danschef. Alfhild Agrells arv ny produktion av Norrdans. Premiär i höst.

Teater Västernorrland – Frida Amnow, producent. Ny teaterpjäs skrivs utifrån Alfhild Agrells verk.

Murberget Länsmuseet Västernorrland - De berättar om museets kommande utställning om Alfhild Agrell.

Aktuellt från Kulturenheten – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef

Varmt välkomna!

Elisabeth Oxelhöjd, Kulturchef, Härnösands kommun.
E-post: elisabeth.oxelhojd@harnosand.se

För mer information kontakta:

Milly Lundstedt
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se
Telefon: 0611-34 86 16