Landsarkivet i Härnösand

Landsarkivet

Ett landsarkiv kan bjuda på många spännande upplevelser. Alla medborgare har rätt att utan kostnad ta del av de handlingar i arkivet som inte är sekretessbelagda.

Historisk tillbakablick

Tänk dig att genom dokumenten gå bakåt i tiden och ta reda på varifrån dina förfäder kom, hur ett nybygge anlades på 1700-talet, hur husen var inredda och möblerade, hur människor hade det ekonomiskt eller hur flottningen bedrevs.

Det är spännande att stiga in i historiens värld, som öppnar sig genom arkivens många dokument.

Ett av Sveriges största landsarkiv

I Härnösand ligger ett av Sveriges största landsarkiv, med Västeuropas till ytan största arkivdistrikt. Det sträcker sig från Dalälven i söder till Treriksröset i norr och består av Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Beslutet om en nationell depå för inskrivningsmyndigheternas material innebär att Landsarkivet i Härnösand nu har visst material från hela landet.

Mer information finner du på Landsarkivets hemsida.länk till annan webbplats